ÇOK KANALLI ENERJİ ANALİZÖRÜ

Çok Kanallı Enerji Analizörü

Alçak Gerilim Dağıtım şebekelerinde girişler ve çıkışlar için ayrı ayrı kullanılan cihazlar ile alınan enerji ölçümlerinin ve kayıtlarının Tek Bir Cihaz üzerinden alınabilmesini sağlar. Komple bütün bir yapının kontrolü sağlanabilir ve tüm sistemin uzaktan izlenebilirliği daha kolay yapılır. Belirli senaryolara, alarmlara göre kontrol edilebilir, sayısal ve röle-kontak çıkışları ile sisteme gerekli müdahaleler edilebilir. Enerji ölçümleri, ihtiyaç duyulan çıkış sayısına göre çoğaltılabilen modüler yapıdadır. Ölçüm hassasiyetlerindeki yüksek güvenilirliğiyle, tüm enerji sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilir. Tüm kalite testleri tamamlanan Altınsoy Çok Kanallı Enerji Analizörü, AG dağıtım şebekelerinde ölçüm ve kayıt ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır. 

Standart bir tek kanallı analizörde olmayan:

– Enerji kesintisi
– Gerilim düşmesi – yükselmesi
– Akım ve gerilim faz sırası hatası,
– Frekans kayması
– Aşırı gerilim – aşırı akım harmoniği,
– Gerilim – akım dengesizliği,
– Aşırı endüktif yük – aşırı kapasitif yük

gibi veriler zaman etiketi ile ana bara ve her bir fider için kayıt altına alınmaktadır. Uzak erişim noktalarından anlık olarak izlenebilir. Görsel raporlar ile daha kolay analiz ve müdahale edilebilmektedir.

Tekniğin bilinen güncel ve yaygın durumunda analizör ana baradan:

– RMS değerlerini,
-Faz-nötr & faz-faz gerilimlerini,
-Nötr akım, toplam akım, faz akımlarını,
-Güç faktörünü, anlık aktif gücü (W), anlık görünür gücü (VA), reaktif gücü (VAr),
-Frekansı (Hz),
-Ortalama ve maksimum güçleri,
-Harmonik bozulmayı,
-Saatte harcanan aktif gücü (Wh),
-Endüktif reaktif enerjiyi (kVArh veya MVArh),
-Kapasitif reaktif enerjiyi (kVArh veya MVArh)
-Faz açıları

gibi birçok parametreyi Tüm Kanallar İçin ölçüp kullanıcıya sunmaktadır

Çok Kanallı Enerji Analizörü

Ana Modül

Ana modül; ana giriş ve 4 fider çıkışlarının enerji ölçümlerini ve kesinti kayıtlarını tutabilecek yapıda daha az çıkışlı ve daha küçük sistemlerin izlenebilmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır. Sistem veya tesisin tüm enerji ölçümleri 72x54mm boyutlarındaki LCD ekran üzerinden veya uzak bağlantı ile izlenebilir ve kontrol edilebilir. Çıkış sayısı arttıkça eklenebilen Fider Modülü ile beraber daha büyük sistemlerin enerji ölçümleri ve kesinti kayıtları da ana modüle aktarılarak izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği arttırılabilir.

Ana Modül; ana giriş enerji ölçümleri için X/5A (600/5A, 2500/5A vb.) akım trafolarından, fiderler için X/1A ( 160/1A, 630/1A vb.) akım trafolarından gelecek olan yüksek hassasiyet ve doğruluk oranlarındaki ölçümleri okuyabilecek yapıda entegrasyonu yapılmıştır.
Ana Modül; üzerinde yer alan aktif veya pasif olarak ayarlanabilen 2 adet sayısal giriş, 2 Adet sayısal çıkış ve 1 adet röle kontak çıkışı ile beraber sinyal durumu, algılama gecikmesi, algılama kenarı bilgilerinin izlenebilir, yüksek ve düşük alarm durumu oluşturulabilir, ve kontrol değerleri atanabilir.

Fider Modül

Fider Modülü; 4 adet fider çıkışının enerji ölçümlerini ve kesinti kayıtlarını  tutabilecek yapıda ve tüm bilgilerini ana modüle aktararak bilgilerin hem ana modül üzerinden hem de uzaktan okunabileceği yapıda tasarlanmıştır. Ana Modül ile beraber entegre olarak çalışan ve birden fazla Fider Modülünün birbirlerine eklenerek çoğaltılabildiği modüler bir yapıda ek modüldür.

Fider Modülü/Modülleri, fider enerji ölçümleri için X/1A ( 160/1A, 630/1A vb.) akım trafolarından gelecek olan yüksek hassasiyet ve doğruluk oranlarındaki ölçümleri okuyabilecek yapıda entegrasyonu yapılmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Ulaşın

Tüm Ürünlerimiz