Disconnetor Spare Parts

Dahili Tip Mekanik Kumanda Mekanizması

Indoor Type Mechanical Control Mechanism

Dahili Tip Kumanda Mekanizması 24-48-110 VDC

Outdoor Type Control Mechanism 24-48-110 VDC

Dahili Tip Kumanda Mekanizması 24-48-110 VDC 2 Açık 2 Kapalı Yardımcı Kontaklı

Indoor Type Control Mechanism 24-48-110VDC 2 Open 2 Closed Auxiliary Contacts

Dahili Tip Kumanda Mekanizması 24-48-110 VDC 4 Açık 4 Kapalı Yardımcı Kontaklı

Indoor Type Control Mechanism 24-48-110VDC 4 Open 4 Closed Auxiliary Contacts

Ön Kontak

Front Contact

Arka Kontak

Rear Contact

Sigorta U su (Sigorta Maşası)

Fuse U (Fuse Tongs)

Blade

Grounding Blade

Terazi

Scales

Harici Tip Ana Kol Mekanizması

Outdoor Type Main Arm Mechanism

Kurtağzı

Dovetail

Contact Us For More Information