LABORATUVARIMIZ

Uluslararası Bağımsız Akredite Test Laboratuvarı 

Altınsoy Deney Laboratuvarı

Altınsoy Enerji kendi  bünyesinde geliştirmiş olduğu ürünlerin kalitesini kontrol edebilmek ve artırmak, mevcuttaki ürünlerini iyileştirebilmek, ürünlerinin güvenliğini artırmak, uluslararası kaliteyi yakalayıp uluslararası zeminlerde yer almak ve AR-GE faaliyetlerini geliştirmek için 2018 yılında Altınsoy Deney Laboratuvarını kurmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ise mevcut laboratuvarını büyütmek ve geçerliliğini kabul edilebilir standartlara taşımak için akreditasyon faaliyetlerine başlamıştır.

2021 yılında ” TS EN ISO/IEC 17025 ” kalite yönetim standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite olmak için başvurularını yapmış, aynı yıl içerisinde bu standart kapsamında tüm kalite yönetim sistemini kurmuştur. 2021 Ekim ayı sonunda ‘ İlk Akreditasyon Denetimi ’ nden başarı ile geçmiş ve 2022 yılı başlangıcı itibari ile ‘ AB-1686-T Numaralı Akreditasyon Sertifikası’ nı alarak tip deney faaliyetlerini akredite olarak yapmaya başlamıştır.

Altınsoy Deney Laboratuvarı kendi büyüme hedeflerini tamamlamış olup; akreditasyon faaliyetlerini 21 Farklı Kapsam ve 72 Farklı Deney Metodu Uygulaması ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi çerçevesinde, kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek üzere Endüstrinin Test Taleplerini gerçekleştirebilecek yapıda devam ettirmektedir. Endüstrinin yeni talepleri doğrultusunda Kapsam Genişletme Faaliyetleri ile gelişimini sürdürmeye devam edecektir.

Altinsoy-Deney-Laboratuvari
TürkAk logosu

Deney faaliyetlerinde müşterilerimize; “TS EN ISO / IEC 17025” Kalite Yönetim Standardı çerçevesinde ulusal, uluslararası standartlar ve işletme içi metotlar uygulanarak en hızlı ve en güvenilir sonuçlar vemek hedeflenmektedir. Enerji sektöründe tüketilen bir çok ürünün üretim süreçlerinin içerisinden gelen akredite bir laboratuvar olarak müşterilerimizin üretim süreçlerini daha iyi anlayabilen ve daha hızlı cevap verebilen kaliteli deney hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Akreditasyon kapsamı dışında müşterilerimizin ARGE ve ÜRGE çalışmalarında faaliyetlerini hızlandırmaları amacı ile çok daha kısa süreli ve pratik çözümler oluşturulabilmektedir. Kapsam dışında gerçekleştirilmesi talep edilen deney hizmetlerinde ilgili uluslararası standartlar veya işletme içi metotlar için gerekli ekipman ve cihaz üretimlerini en kısa sürede yapabilecek ve taleplere cevap verebilecek kabiliyete sahiptir.

Akreditasyon kapsamı dışında olan uluslararası standartlarda deney hizmeti taleplerini kapsam genişletme faaliyetleri ile kapsam dahiline alabilecek ve akredite rapor verebilecek standartlara hakim teknik ekibe ve yetkinliğe sahiptir.

Akreditasyon kapsamımızda yurtiçinde ve yurtdışında ilk kez deneyleri gerçekleştirilebilen IEC standartları yer almakta olup, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hiç deney faliyetleri gerçekleştirilmeyen standartlar araştırmalar ve teknik incelemeler sonucunda kapsam dahiline eklenebilmekte ve müşterilerimize çözüm üretilebilmektedir.

Altınsoy Enerji, kendi  bünyesinde geliştirmiş olduğu ürünlerinin;
• Ürünlerinin Kalitesini kontrol etmek, ürünlerini İyileştirmek,
• Yenilikçi Ar&Ge faaliyetlerini arttırmak, yeni ürünlerini doğrulamak,
• Ürünlerinin Güvenilirliğini arttırmak, Ürünlerin Belirli standartlara uygunluğunu sağlamak,
• Ürünlerini İstenilen kalite seviyesine çıkarabilmek ,
• Ulusal ve uluslararası platformlarda yer alabilmek,
amacıyla 2018 yılında Altınsoy Deney Laboratuvarını kurmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda 2020 yılı içerisinde mevcut laboratuvarını büyütmek ve geçerliliğini kabul edilebilir standartlara taşımak için akreditasyon faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılı başlangıcı itibariyle “TS EN ISO/IEC 17025” kalite yönetim standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite olmak için başvurularını yapmış, aynı yıl içerisinde bu standart kapsamında tüm kalite yönetim sistemini kurmuştur. 2021 Ekim ayı sonunda ‘İlk Akreditasyon Denetimi’ nden başarı ile geçmiş ve 2022 yılı Şubat ayı itibari ile ‘AB-1686-T Numaralı Akreditasyon Sertifikası’ nı alarak tip deney faaliyetlerini akredite olarak uluslararası yapmaya başlamıştır.
Altınsoy Deney Laboratuvarı; akreditasyon faaliyetlerini 21 Farklı Kapsam ve 72 Farklı Deney Metodu Uygulaması ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi çerçevesinde kaliteden ödün vermeden ulusal ve uluslararası geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek üzere devam ettirmektedir.

Ürünlere yapılan test uygulamalarının belirli bir disiplinde yapılması ve yapılan uygulamaların aynı standartlarda olması önemlidir. Çünkü üretilen her ürün için belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar çerçevesinde aynı ürünlerin aynı standartlar altında üretilmesi insan sağlığı, çevre ve ekonominin gelişmesi için çok önemlidir.


Tabii ki ürünlerin testlerinde kullanılan ölçme cihazlarının aynı standartlarda ölçüm yaparak, ürünün standartlara uygunluklarının doğru ve güvenilir olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede ürünlerin standartları yakalamasının sağlanması yaşanabilir bir dünya için bir amaç olmalıdır.


Bu amacın gerçekleşmesinde ürünlere standartlar kapsamında yapılan testlerde;
• Kullanılan cihazların belirli şartlarda doğrulanması ve kalibrasyonlarının yapılması,
• Test süreçlerinin standartlar doğrultusunda yönetilmesi,
• Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması,
• Tüm uygunluk kriterlerinin uygulanması ve resmi bir otorite tarafından (Türkak) denetlenmesi,
• Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin benimsenmesi ve sadık kalınması,
ulusal ve uluslararası geçerli ve güvenilir test sonuçlarının elde edilmesinde bütün laboratuvarlar için en önemli faktörlerdir.
Tüm laboratuvarların aynı koşulları yakalayarak uymak zorunda olduğu bu sistem ‘Akreditasyon Sistemi’ ve bu sisteminin temel standardı; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” olarak tanımlanan standarttır.

Gerçekleştirdiğimiz Bazı Deneylerden Görüntüler

yatay yanma deneyi

50W Yatay Yanma Deneyi

Bilya Basınç Deneyi

Bilya Basınç Deneyi

Darbe Dayanım Gerilimi Deneyi

Darbe Dayanım Gerilimi Deneyi (Yıldırım Darbe)

Altınsoy Deney Laboratuvarı

Belge ve Dokümanlarımız

 • TS EN 61439-1/2/3/4/5
 • TS EN 50483-1/4/5/6
 • TS EN 61238-1-1/3
 • TS EN 62271-1/102
 • TS EN 60947-1/3
 • TS EN 61869-1/2
 • TS EN 60269-1/2
 • TS EN 62208
 • TS EN 61284
 • TS 3033 EN 60529
 • TS EN 60068-2-9
 • TS EN 60068-2-11
 • TS EN 60068-2-30
 • TS EN 60068-2-75
 • TS EN 60695-2-10
 • TS EN 60695-2-11
 • TS EN 60695-11-5
 • TS EN 60695-11-10
 • TS EN 62262

Laboratuvar Hizmetlerimizle İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin